Состояние территория на 17 января 2019 года

SAM 4128 SAM 4130
SAM 4131 SAM 4132
SAM 4133 SAM 4134
SAM 4135 SAM 4136
SAM 4137  

 

Состояние территория на 15 января 2019 года

SAM 4119 SAM 4120
SAM 4121 SAM 4122
SAM 4123 SAM 4124
SAM 4125 SAM 4126

 

Состояние территория на 09 января 2019 года

SAM 4111 SAM 4112
SAM 4113 SAM 4114
SAM 4115  SAM 4116
SAM 4117  SAM 4118

 

Состояние территория на 05 января 2019 года

SAM 4029 SAM 4030
SAM 4031 SAM 4032
SAM 4034 SAM 4036

 

Состояние территория на 04 января 2019 года

SAM 3998 SAM 3999
SAM 4000 SAM 4001
SAM 4002 SAM 4003
SAM 4006 SAM 4007
SAM 4008 SAM 4009

 


Состояние территория на 25 декабря 2018 года

SAM 3988 SAM 3989
SAM 3990 SAM 3991
SAM 3992 SAM 3993 
SAM 3994  SAM 3995 
SAM 3997   

 

Состояние территория на 18 декабря 2018 года

SAM 3974 SAM 3977
SAM 3978 SAM 3979
SAM 3980 SAM 3981
SAM 3982 SAM 3983
SAM 3984 SAM 3985

 

Состояние территория на 11 декабря 2018 года

SAM 3964 SAM 3965
SAM 3966 SAM 3967
SAM 3968 SAM 3969 
SAM 3970  SAM 3971

 

Состояние территория на 05 декабря 2018 года

SAM 3953 SAM 3954
SAM 3955 SAM 3956 
SAM 3957  SAM 3958
SAM 3959 SAM 3960
SAM 3961