Состояние территория на 25 декабря 2018 года

SAM 3988 SAM 3989
SAM 3990 SAM 3991
SAM 3992 SAM 3993 
SAM 3994  SAM 3995 
SAM 3997   

 

Состояние территория на 18 декабря 2018 года

SAM 3974 SAM 3977
SAM 3978 SAM 3979
SAM 3980 SAM 3981
SAM 3982 SAM 3983
SAM 3984 SAM 3985

 

Состояние территория на 11 декабря 2018 года

SAM 3964 SAM 3965
SAM 3966 SAM 3967
SAM 3968 SAM 3969 
SAM 3970  SAM 3971

 

Состояние территория на 05 декабря 2018 года

SAM 3953 SAM 3954
SAM 3955 SAM 3956 
SAM 3957  SAM 3958
SAM 3959 SAM 3960
SAM 3961