Состояние территории на 26 декабря 2017 года

SAM 3477 SAM 3478
SAM 3479 SAM 3480
SAM 3481 SAM 3483
SAM 3484 SAM 3482
SAM 3485 SAM 3486

 

Состояние территории на 20 декабря 2017 года

SAM 3463 SAM 3464
SAM 3465 SAM 3466
SAM 3467 SAM 3468
SAM 3469  

 

Состояние территории на 19 декабря 2017 года

SAM 3454 SAM 3455
SAM 3456 SAM 3457
SAM 3458 SAM 3459
SAM 3460 SAM 3461
SAM 3462  

 

Состояние территории на 12 декабря 2017 года

SAM 3447 SAM 3448
SAM 3449 SAM 3450
SAM 3451 SAM 3452

 

Состояние территории на 07 декабря 2017 года

SAM 3444 SAM 3445
SAM 3446  

 

Состояние территории на 04 декабря 2017 года

SAM 3435 SAM 3436
SAM 3437 SAM 3438 
SAM 3439 SAM 3440
SAM 3441 SAM 3442
SAM 3443