Состояние территории на 29 января 2018 года

SAM 3534 SAM 3535
SAM 3536 SAM 3537
SAM 3538 SAM 3539 
SAM 3540 SAM 3541
SAM 3542 SAM 3543
SAM 3544 SAM 3545

 

Состояние территории на 24 января 2018 года

SAM 3525 SAM 3526
SAM 3527 SAM 3528
SAM 3529 SAM 3530
SAM 3531 SAM 3532
SAM 3533  

 

Состояние территории на 22 января 2018 года

SAM 3516 SAM 3519
SAM 3520 SAM 3521
SAM 3524  
   

 

Состояние территории на 16 января 2018 года

SAM 3506 SAM 3507
SAM 3508 SAM 3509
SAM 3512 SAM 3513
SAM 3514 SAM 3515

 

Состояние территории на 09 января 2018 года

SAM 3495 SAM 3496
SAM 3497 SAM 3498
SAM 3499 SAM 3500
SAM 3501 SAM 3502
SAM 3503 SAM 3504

 

Состояние территории на 04 января 2018 года

SAM 3487 SAM 3488
SAM 3489 SAM 3490
SAM 3491 SAM 3492
SAM 3493