Состояние территории на 06 февраля 2018 года

SAM 3646 SAM 3647
SAM 3649  SAM 3654 
SAM 3655  
SAM 3623 SAM 3625
SAM 3626 SAM 3629

 

Состояние территории на 05 февраля 2018 года

SAM 3608 SAM 3610
SAM 3602 SAM 3591
SAM 3590 SAM 3594
SAM 3595 SAM 3596
SAM 3597  SAM 3598
SAM 3577 SAM 3578
SAM 3580 SAM 3581
SAM 3582  
SAM 3570 SAM 3571
SAM 3572 SAM 3573
SAM 3574  

 

Состояние территории на 01 февраля 2018 года

SAM 3557 SAM 3558
SAM 3559 SAM 3560
SAM 3561 SAM 3562
SAM 3564 SAM 3563
SAM 3565 SAM 3566

 


Состояние территории на 29 января 2018 года

SAM 3534 SAM 3535
SAM 3536 SAM 3537
SAM 3538 SAM 3539 
SAM 3540 SAM 3541
SAM 3542 SAM 3543
SAM 3544 SAM 3545

 

Состояние территории на 24 января 2018 года

SAM 3525 SAM 3526
SAM 3527 SAM 3528
SAM 3529 SAM 3530
SAM 3531 SAM 3532
SAM 3533  

 

Состояние территории на 22 января 2018 года

SAM 3516 SAM 3519
SAM 3520 SAM 3521
SAM 3524  
   

 

Состояние территории на 16 января 2018 года

SAM 3506 SAM 3507
SAM 3508 SAM 3509
SAM 3512 SAM 3513
SAM 3514 SAM 3515

 

Состояние территории на 09 января 2018 года

SAM 3495 SAM 3496
SAM 3497 SAM 3498
SAM 3499 SAM 3500
SAM 3501 SAM 3502
SAM 3503 SAM 3504

 

Состояние территории на 04 января 2018 года

SAM 3487 SAM 3488
SAM 3489 SAM 3490
SAM 3491 SAM 3492
SAM 3493  

Состояние территории на 26 декабря 2017 года

SAM 3477 SAM 3478
SAM 3479 SAM 3480
SAM 3481 SAM 3483
SAM 3484 SAM 3482
SAM 3485 SAM 3486

 

Состояние территории на 20 декабря 2017 года

SAM 3463 SAM 3464
SAM 3465 SAM 3466
SAM 3467 SAM 3468
SAM 3469  

 

Состояние территории на 19 декабря 2017 года

SAM 3454 SAM 3455
SAM 3456 SAM 3457
SAM 3458 SAM 3459
SAM 3460 SAM 3461
SAM 3462  

 

Состояние территории на 12 декабря 2017 года

SAM 3447 SAM 3448
SAM 3449 SAM 3450
SAM 3451 SAM 3452

 

Состояние территории на 07 декабря 2017 года

SAM 3444 SAM 3445
SAM 3446  

 

Состояние территории на 04 декабря 2017 года

SAM 3435 SAM 3436
SAM 3437 SAM 3438 
SAM 3439 SAM 3440
SAM 3441 SAM 3442
SAM 3443