Состояние территориии на 15 мая 2019 года

SAM 4393 SAM 4394
SAM 4395 SAM 4396
SAM 4397 SAM 4398
SAM 4399 SAM 4400
SAM 4401  

 

Состояние территориии на 25 апреля 2019 года

SAM 4373 SAM 4374
SAM 4375 SAM 4376
SAM 4377 SAM 4378
SAM 4379 SAM 4380
SAM 4381 SAM 4382
SAM 4383 SAM 4384
SAM 4385  

 

Состояние территориии на 20 апреля 2019 года

SAM 4337 SAM 4338
SAM 4339 SAM 4340 
SAM 4341 SAM 4360
SAM 4361 SAM 4362 
SAM 4363  SAM 4364 

 

Состояние территориии на 19 апреля 2019 года

SAM 4329 SAM 4330
SAM 4331 SAM 4332
SAM 4333 SAM 4335
SAM 4336  

 

Состояние территориии на 16 апреля 2019 года

SAM 4315 SAM 4317
SAM 4318 SAM 4319
SAM 4320 SAM 4321
SAM 4322 SAM 4323
SAM 4324 SAM 4325
SAM 4326 SAM 4327

 

Состояние территориии на 13 апреля 2019 года

SAM 4307 SAM 4308
SAM 4309 SAM 4310
SAM 4311 SAM 4312
SAM 4313 SAM 4314

 

Состояние территориии на 09 апреля 2019 года

SAM 4297 SAM 4298
SAM 4299 SAM 4300
SAM 4301 SAM 4302
SAM 4303  SAM 4304 
SAM 4305  

 

Состояние территориии на 02 апреля 2019 года

SAM 4269 SAM 4270
SAM 4271 SAM 4272
SAM 4273 SAM 4274
SAM 4275 SAM 4276
SAM 4277  

 

Состояние территориии на 26 марта 2019 года

SAM 4260 SAM 4261
SAM 4262 SAM 4263
SAM 4264 SAM 4266
SAM 4267  

 

Состояние территориии на 19 марта 2019 года

SAM 4250 SAM 4251
SAM 4252 SAM 4253
SAM 4254 SAM 4255
SAM 4256