Состояние территории на 16 июля 2019 года

SAM 4538 SAM 4540
SAM 4542 SAM 4543
SAM 4544 SAM 4545
SAM 4546  

 

Состояние территории на 09 июля 2019 года

SAM 4503 SAM 4504
SAM 4505 SAM 4506
SAM 4507 SAM 4508
SAM 4509  

 

Состояние территории на 02 июля 2019 года

SAM 4479 SAM 4480
SAM 4481 SAM 4482
SAM 4483 SAM 4484
SAM 4485  

 

Состояние территории на 18 июня 2019 года

SAM 4453 SAM 4454
SAM 4455 SAM 4456
SAM 4457 SAM 4458 
SAM 4459 SAM 4460 
SAM 4461 SAM 4463 
SAM 4462  

 

Состояние территории на 11 июня 2019 года

SAM 4434 SAM 4435
SAM 4436 SAM 4437
SAM 4438 SAM 4440
SAM 4441 SAM 4443
SAM 4442  SAM 4444 
SAM 4445 SAM 4446

 

Состояние территориии на 04 июня 2019 года

SAM 4424 SAM 4425
SAM 4426 SAM 4427
SAM 4428 SAM 4430
SAM 4431 SAM 4432
SAM 4433  

 

Состояние территориии на 27 мая 2019 года

SAM 4403 SAM 4408
SAM 4410 SAM 4412
SAM 4414 SAM 4419
SAM 4422 SAM 4423
SAM 4415  

 

Состояние территориии на 15 мая 2019 года

SAM 4393 SAM 4394
SAM 4395 SAM 4396
SAM 4397 SAM 4398
SAM 4399 SAM 4400
SAM 4401