Состояние территория на 20 апреля 2018 года

SAM 3779 SAM 3780
SAM 3781 SAM 3782
SAM 3783 SAM 3784
SAM 3785 SAM 3786
SAM 3787  

 

Состояние территория на 03 апреля 2018 года

SAM 3763 SAM 3764
SAM 3765 SAM 3766
SAM 3767 SAM 3768
SAM 3769 SAM 3770
SAM 3771  

 

Состояние территории на 15 марта 2018 года

SAM 3690 SAM 3691
SAM 3692 SAM 3693
SAM 3694 SAM 3695
SAM 3696 SAM 3697

 

Состояние территории на 06 марта 2018 года

SAM 3678 SAM 3679
SAM 3680 SAM 3682
SAM 3684 SAM 3685
SAM 3686 SAM 3687
SAM 3688 SAM 3689

 

Состояние территории на 05 марта 2018 года

SAM 3668 SAM 3669
SAM 3670 SAM 3671
SAM 3673 SAM 3674
SAM 3676