Состояние территориии на 19 марта 2019 года

SAM 4250 SAM 4251
SAM 4252 SAM 4253
SAM 4254 SAM 4255
SAM 4256  

 

Состояние территориии на 12 марта 2019 года

SAM 4240 SAM 4241
SAM 4242  SAM 4243 
SAM 4244 SAM 4245
SAM 4246 SAM 4247 
SAM 4248   

 

Состояние территориии на 06 марта 2019 года

SAM 4229 SAM 4230
SAM 4231 SAM 4232
SAM 4233 SAM 4234
SAM 4235 SAM 4236
SAM 4237 SAM 4239

 

Состояние территориии на 26 февраля 2019 года

SAM 4220 SAM 4221
SAM 4222 SAM 4223
SAM 4224 SAM 4225
SAM 4226 SAM 4227
SAM 4228  

 

Состояние территориии на 19 февраля 2019 года

SAM 4213 SAM 4214
SAM 4215 SAM 4216
SAM 4217  SAM 4218 
SAM 4219  

 

Состояние территориии на 18 февраля 2019 года

SAM 4205 SAM 4206
SAM 4207 SAM 4208
SAM 4211 SAM 4212

 

Состояние территориии на 14 февраля 2019 года

SAM 4200 SAM 4201
SAM 4202 SAM 4203 
SAM 4204  

 

Состояние территориии на 12 февраля 2019 года

SAM 4190 SAM 4193
SAM 4192 SAM 4194 
SAM 4195  SAM 4196
SAM 4197  SAM 4198
SAM 4199   

 

Состояние территориии на 5 февраля 2019 года

SAM 4182  SAM 4181 
SAM 4183 SAM 4188
SAM 4187 SAM 4189

 

Состояние территория на 29 января 2019 года

SAM 4159 SAM 4160
SAM 4161 SAM 4162
SAM 4163 SAM 4164
SAM 4165 SAM 4166 
SAM 4168  

 

Состояние территория на 22 января 2019 года

SAM 4147 SAM 4149
SAM 4150 SAM 4151 
SAM 4152  SAM 4153 
SAM 4154  SAM 4155
SAM 4156  SAM 4157

 

Состояние территория на 17 января 2019 года

SAM 4128 SAM 4130
SAM 4131 SAM 4132
SAM 4133 SAM 4134
SAM 4135 SAM 4136
SAM 4137  

 

Состояние территория на 15 января 2019 года

SAM 4119 SAM 4120
SAM 4121 SAM 4122
SAM 4123 SAM 4124
SAM 4125 SAM 4126