Состояние территория на 17 января 2019 года

SAM 4128 SAM 4130
SAM 4131 SAM 4132
SAM 4133 SAM 4134
SAM 4135 SAM 4136
SAM 4137  

 

Состояние территория на 15 января 2019 года

SAM 4119 SAM 4120
SAM 4121 SAM 4122
SAM 4123 SAM 4124
SAM 4125 SAM 4126

 

Состояние территория на 09 января 2019 года

SAM 4111 SAM 4112
SAM 4113 SAM 4114
SAM 4115  SAM 4116
SAM 4117  SAM 4118

 

Состояние территория на 05 января 2019 года

SAM 4029 SAM 4030
SAM 4031 SAM 4032
SAM 4034 SAM 4036

 

Состояние территория на 04 января 2019 года

SAM 3998 SAM 3999
SAM 4000 SAM 4001
SAM 4002 SAM 4003
SAM 4006 SAM 4007
SAM 4008 SAM 4009