Состояние территории на 27 июля 2021 года

Состояние территории на 22 июля 2021 года 

 

Состояние территории на 20 июля 2021 года 

SAM 6208 SAM 6209
SAM 6210 SAM 6211
SAM 6212 SAM 6214

 

Состояние территории на 16 июля 2021 года

SAM 6201 SAM 6203 1
SAM 6204 4 SAM 6205
SAM 6206 SAM 6207 1

 

Состояние территории на 15 июля 2021 года

SAM 6184 SAM 6185
SAM 6187 SAM 6188
SAM 6189 SAM 6190 1
SAM 6191 SAM 6192 2

 

Состояние территории на 13 июля 2021 года

SAM 6175 SAM 6177
SAM 6178 SAM 6179
SAM 6180 SAM 6183

 

Состояние территории на 08 июля 2021 года

SAM 6162 SAM 6164
SAM 6152 SAM 6153
SAM 6149 SAM 6150
SAM 6151 SAM 6154
SAM 6155 SAM 6156
SAM 6157 SAM 6158

 

Состояние территории на 07 июля 2021 года

SAM 6137 SAM 6139
SAM 6143 SAM 6144
SAM 6145 SAM 6148

 

Состояние территории на 06 июля 2021 года

SAM 6127 SAM 6128
SAM 6129 SAM 6130
SAM 6131 SAM 6132
SAM 6134 SAM 6133
SAM 6135 SAM 6136

 

Состояние территории на 01 июля 2021 года

SAM 6118 SAM 6119
SAM 6120 SAM 6121
SAM 6122 SAM 6123
SAM 6124 SAM 6125

 

Состояние территории на 30 июня 2021 года

SAM 6107 SAM 6108
SAM 6109 SAM 6110
SAM 6111 SAM 6112
SAM 6114 SAM 6115
SAM 6116  

 

Состояние территории на 25 июня 2021 года

20210625 132048 20210625 132054
20210625 132110 20210625 132454
20210625 132200 20210625 132432

 

Состояние территории на 22 июня 2021 года

SAM 6094 1 SAM 6098
SAM 6095 SAM 6096
SAM 6097 2 SAM 6099 1

Состояние территории на 17 июня 2021 года

SAM 6087 SAM 6088
SAM 6089 SAM 6090
SAM 6091 SAM 6092

 

Состояние территории на 15 июня 2021 года

SAM 6078 SAM 6079
SAM 6080 SAM 6081
SAM 6082 SAM 6083
SAM 6084 SAM 6085

 

Состояние территории на 10 июня 2021 года

SAM 6071 1 SAM 6073
SAM 6074 1 SAM 6076
SAM 6077

Состояние территории на 08 июня 2021 года

SAM 6063 1 SAM 6064
SAM 6070 SAM 6066
SAM 6067 2 SAM 6068

Состояние территории на 03 июня 2021 года

SAM 6056 SAM 6057
SAM 6058 SAM 6059
SAM 6060 SAM 6061

 

Состояние территории на 01 июня 2021 года

SAM 6048 SAM 6050
SAM 6051 SAM 6052
SAM 6053 SAM 6054
SAM 6055  

 

Состояние территории на 27 мая 2021 года

SAM 6036 SAM 6037
SAM 6038 SAM 6039
SAM 6040 SAM 6041
SAM 6042 SAM 6043
SAM 6044 SAM 6045
SAM 6046 SAM 6047

 

Состояние территории на 25 мая 2021 года

SAM 6024 SAM 6025
SAM 6026 SAM 6027
SAM 6028 SAM 6029
SAM 6030 SAM 6031
SAM 6032 SAM 6033
SAM 6034  

 

Состояние территории на 20 мая 2021 года

SAM 6013 SAM 6014
SAM 6015 SAM 6016
SAM 6017 SAM 6018
SAM 6020 SAM 6021
SAM 6022