Состояние территории на 26 марта 2020 года

SAM 4966 SAM 4967
SAM 4968 SAM 4969
SAM 4970 SAM 4971

Состояние территории на 21 марта 2020 года

SAM 4954 SAM 4955
SAM 4956 SAM 4958
SAM 4959 SAM 4960
SAM 4962 SAM 4957

 

Состояние территории на 17 марта 2020 года

SAM 4940 SAM 4941
SAM 4942 SAM 4943
SAM 4944 SAM 4945
SAM 4946 SAM 4947
SAM 4948 SAM 4949

 

Состояние территории на 10 марта 2020 года

SAM 4931 SAM 4932
SAM 4933 SAM 4934
SAM 4935 SAM 4936
SAM 4937 SAM 4938

 

Состояние территории на 03 марта 2020 года

SAM 4921 SAM 4922
SAM 4923 SAM 4924
SAM 4927 SAM 4928
SAM 4929 SAM 4930

 

Состояние территории на 26 февраля 2020 года

SAM 4908 SAM 4909
SAM 4910 SAM 4911
SAM 4912 SAM 4913
SAM 4914 SAM 4914
SAM 4916 SAM 4917
SAM 4919 SAM 4920

 

Состояние территории на 25 февраля 2020 года

SAM 4897 SAM 4898
SAM 4899 SAM 4900
SAM 4901 SAM 4902
SAM 4903 SAM 4904

 

Состояние территории на 18 февраля 2020 года

SAM 4889 SAM 4890
SAM 4891 SAM 4892
SAM 4893 SAM 4894
SAM 4895 SAM 4896

 

Состояние территории на 11 февраля 2020 года

SAM 4880 SAM 4881
SAM 4882 SAM 4883
SAM 4884 SAM 4885
SAM 4886 SAM 4887

 

Состояние территории на 04 февраля 2020 года

SAM 4865 SAM 4866
SAM 4867 SAM 4868
SAM 4869 SAM 4870
SAM 4871 SAM 4872
SAM 4874 SAM 4875
SAM 4877 SAM 4878
SAM 4879  

 

Состояние территории на 28 января 2020 года

SAM 4845 SAM 4846
SAM 4847 SAM 4848
SAM 4849 SAM 4850
SAM 4851 SAM 4852
SAM 4853