Состояние территории на 21 января 2020 года

SAM 4817 SAM 4818
SAM 4819 SAM 4820
SAM 4821 SAM 4822 
SAM 4823 SAM 4824 

 

Состояние территории на 14 января 2020 года

SAM 4804 SAM 4805
SAM 4806 SAM 4807
SAM 4808 SAM 4809
SAM 4810  

 

Состояние территории на 13 января 2020 года

SAM 4793 SAM 4794
SAM 4795 SAM 4796
SAM 4797  SAM 4798 
SAM 4799 SAM 4800
SAM 4801 SAM 4802
SAM 4803   

 

Состояние территории на 10 января 2020 года

SAM 4780 SAM 4781
SAM 4782 SAM 4783
SAM 4784 SAM 4785
SAM 4786 SAM 4787
SAM 4788 SAM 4789
SAM 4790 SAM 4791

 

Состояние территории на 31 декабря 2019

IMG 4a701e28ecb8b122eb38041e622871a7 V IMG 48048786f5ba385d1d6b0cf735f9baf1 V
IMG a7cbc33b391e98be7ba23e4202b789d7 V IMG f4dd4fd93b26fe9997a03bd58322de84 V
IMG f5aac31c61163cd2d51361271feba5cd V IMG f38cb8ebf6d1e28cca6ba7027ec123f1 V
IMG 8b2370cf737821032953bafe8b398b81 V  

 

Состояние территории на 23 декабря 2019

SAM 4771 SAM 4772
SAM 4773 SAM 4774
SAM 4775 SAM 4776
SAM 4777 SAM 4778
SAM 4779  

 

Состояние территории на 17 декабря 2019

SAM 4759 SAM 4760
SAM 4761 SAM 4762
SAM 4763 SAM 4764
SAM 4765 SAM 4766
SAM 4767 SAM 4768
SAM 4769 SAM 4770

 

Состояние территории на 10 декабря 2019

SAM 4750 SAM 4751
SAM 4752 SAM 4753
SAM 4754 SAM 4755
SAM 4756 SAM 4757
SAM 4758  

 

Состояние территории на 03 декабря 2019

SAM 4743 SAM 4744
SAM 4745 SAM 4746
SAM 4747 SAM 4748
SAM 4749  

 

Состояние территории на 02 декабря 2019

SAM 4733 SAM 4734
SAM 4735  SAM 4736 
SAM 4737  SAM 4738
SAM 4741 SAM 4742 

 

Состояние территории на 26 ноября 2019

SAM 4726 SAM 4727
SAM 4728 SAM 4729
SAM 4730 SAM 4731