Состояние территории на 29 апреля 2021 года

SAM 5968 SAM 5969
SAM 5970 SAM 5971
SAM 5972 SAM 5973
SAM 5975  

 

Состояние территории на 27 апреля 2021 года

SAM 5958 SAM 5960
SAM 5961 SAM 5962
SAM 5963 SAM 5964
SAM 5965 SAM 5966
SAM 5967  

 

Состояние территории на 22 апреля 2021 года

SAM 5950 SAM 5951
SAM 5953 SAM 5954
SAM 5955 SAM 5956
SAM 5957  

 

Состояние территории на 20 апреля 2021 года

SAM 5936 SAM 5937
SAM 5938 SAM 5939
SAM 5940 SAM 5941
SAM 5943 SAM 5945
SAM 5946 SAM 5948

 

Состояние территории на 15 апреля 2021 года

SAM 5926 SAM 5927
SAM 5928 SAM 5930
SAM 5931  

 

Состояние территории на 13 апреля 2021 года

SAM 59258 SAM 59247
SAM 59236 SAM 59225
SAM 59214 SAM 59203
SAM 59181 SAM 59192

Состояние территории на 08 апреля 2021 года

SAM 5904 SAM 5905
SAM 5906 SAM 5907
SAM 5908 SAM 5909
SAM 5910 SAM 5911

 

Состояние территории на 06 апреля 2021 года

SAM 5896 SAM 5897
SAM 5898 SAM 5899
SAM 5900 SAM 5901
SAM 5902 SAM 5903

 

Состояние территории на 01 апреля 2021 года

SAM 5887 SAM 5888
SAM 5889 SAM 5890
SAM 5891 SAM 5892
SAM 5893 SAM 5894
SAM 5895  

 

Состояние территории на 30 марта 2021 года

SAM 5877 SAM 5879
SAM 5880 SAM 5881
SAM 5882 SAM 5883
SAM 5884 SAM 5885
SAM 5886  

 

Состояние территории на 25 марта 2021 года

SAM 5864 SAM 5865
SAM 5867 SAM 5869
SAM 5870 SAM 5871
SAM 5872  

 

Состояние территории на 23 марта 2021 года

SAM 5855 SAM 5856
SAM 5857 SAM 5860
SAM 5861 SAM 5862

 

Состояние территории на 18 марта 2021 года

SAM 5825 SAM 5838
SAM 5840 SAM 5842
SAM 5843 SAM 5844
SAM 5845  

 

Состояние территории на 16 марта 2021 года

SAM 5818 SAM 5819
SAM 5821 SAM 5823
SAM 5827 SAM 5825
SAM 5826  

 

Состояние территории на 11 марта 2021 года

SAM 5809 SAM 5812
SAM 5813 SAM 5814
SAM 5815 SAM 5816
SAM 5817  

 

Состояние территории на 09 марта 2021 года

SAM 5800 SAM 5801
SAM 5802 SAM 5804
SAM 5805 SAM 5806
SAM 5807 SAM 5808

 

Состояние территории на 04 марта 2021 года

SAM 5791 SAM 5792
SAM 5793 SAM 5794
SAM 5795 SAM 5796
SAM 5797 SAM 5799