Состояние территории на 18 октября 2019

SAM 4696 SAM 4695
SAM 4694 SAM 4693
SAM 4692 SAM 4691
SAM 4690 SAM 4689

 

Состояние территории на 15 октября 2019

SAM 4678 SAM 4679
SAM 4680 SAM 4681
SAM 4682 SAM 4683
SAM 4684 SAM 4687
SAM 4686  

 

Состояние территории на 08 октября 2019

SAM 4669 SAM 4670
SAM 4671 SAM 4672
SAM 4673 SAM 4674

 

Состояние территории на 01 октября 2019

SAM 4657 SAM 4658
SAM 4659 SAM 4660
SAM 4661  

 

Состояние территории на 28 сентября 2019

SAM 4643 SAM 4644
SAM 4645 SAM 4646
SAM 4649 SAM 4655
SAM 4651 SAM 4654

 

Состояние территории на 25 сентября 2019

SAM 4634 SAM 4637
SAM 4638 SAM 4639
SAM 4640 SAM 4641 
SAM 4642   

 

Состояние территории на 17 сентября 2019

SAM 4627 SAM 4628
SAM 4629 SAM 4630
SAM 4631 SAM 4632
SAM 4633  

 

Состояние территории на 10 сентября 2019

SAM 4619 SAM 4620
SAM 4622 SAM 4623
SAM 4625 SAM 4626
SAM 4624  

 

Состояние территории на 03 сентября 2019

SAM 4611 SAM 4612
SAM 4613 SAM 4614
SAM 4615 SAM 4616
SAM 4617 SAM 4618

 

Состояние территории на 27 августа 2019

SAM 4601 SAM 4602
SAM 4604 SAM 4605
SAM 4608 SAM 4609