Состояние территории на 04 марта 2021 года

SAM 5791 SAM 5792
SAM 5793 SAM 5794
SAM 5795 SAM 5796
SAM 5797 SAM 5799

 

Состояние территории на 02 марта 2021 года

SAM 5783 SAM 5784
SAM 5785 SAM 5786
SAM 5787 SAM 5788
SAM 5789 SAM 5790

 

Состояние территории на 26 февраля 2021 года

SAM 5773 SAM 5774
SAM 5775 SAM 5776
SAM 5777 SAM 5778
SAM 5779 SAM 5780
SAM 5781 SAM 5782

 

Состояние территории на 25 февраля 2021 года

SAM 5763 SAM 5765
SAM 5766 SAM 5767
SAM 5768 SAM 5769
SAM 5770 SAM 5771
SAM 5772  

 

Состояние территории на 18 февраля 2021 года

SAM 5748 SAM 5749
SAM 5750 SAM 5752
SAM 5753 SAM 5754
SAM 5755 SAM 5756

 

Состояние территории на 16 февраля 2021 года

SAM 5731 SAM 5732
SAM 5736 SAM 5739
SAM 5740 SAM 5742
SAM 5743 SAM 5746

 

Состояние территории на 11 февраля 2021 года

SAM 5719 SAM 5720
SAM 5721 SAM 5722
SAM 5723 SAM 5724
SAM 5725 SAM 5726
SAM 5727 SAM 5728

 

Состояние территории на 09 февраля 2021 года

SAM 5708 SAM 5711
SAM 5712 SAM 5713
SAM 5714 SAM 5715
SAM 5716 SAM 5718

 

Состояние территории на 05 февраля 2021 года

SAM 5696 SAM 5697
SAM 5698 SAM 5699
SAM 5700 SAM 5701
SAM 5702 SAM 5705

 

Состояние территории на 04 февраля 2021 года

SAM 5685 SAM 5686
SAM 5687 SAM 5688
SAM 5689 SAM 5690
SAM 5691 SAM 5692
SAM 5693  

 

Состояние территории на 02 февраля 2021 года

SAM 5676 SAM 5677
SAM 5678 SAM 5679
SAM 5681 SAM 5682
SAM 5683  

 

Состояние территории на 28 января 2021 года

SAM 5666 SAM 5667
SAM 5668 SAM 5669
SAM 5670 SAM 5671
SAM 5672 SAM 5673
SAM 5674 SAM 5675

 

Состояние территории на 26 января 2021 года

SAM 5656 SAM 5658
SAM 5659 SAM 5661
SAM 5662 SAM 5663
SAM 5664 SAM 5665

 

Состояние территории на 25 января 2021 года

SAM 5637 SAM 5638
SAM 5639 SAM 5640
SAM 5641 SAM 5644
SAM 5645 SAM 5646
SAM 5646 SAM 5647
SAM 5648 SAM 5649

 

Состояние территории на 21 января 2021 года

SAM 5620 SAM 5621
SAM 5622 SAM 5623
SAM 5624 SAM 5625
SAM 5626 SAM 5627
SAM 5628 SAM 5630
SAM 5631  

 

Состояние территории на 19 января 2021 года

SAM 5609 SAM 5610
SAM 5611 SAM 5612
SAM 5613 SAM 5614
SAM 5615 SAM 5616
SAM 5618  

 

Состояние территории на 15 января 2021 года

SAM 5584 SAM 5585
SAM 5586 SAM 5587
SAM 5590 SAM 5589
SAM 5591 SAM 5592
SAM 5593  

 

Состояние территории на 14 января 2021 года

SAM 5583 SAM 5578
SAM 5579 SAM 5580
SAM 5581 SAM 5582