Состояние территории на 22 сентября 2020 года

SAM 5241 SAM 5242
SAM 5243 SAM 5244
SAM 5245 SAM 5246

 

Состояние территории на 17 сентября 2020 года

SAM 5233 SAM 5234
SAM 5235 SAM 5236
SAM 5237 SAM 5238
SAM 5239  

 

Состояние территории на 15 сентября 2020 года

SAM 5225 SAM 5226
SAM 5227 SAM 5228
SAM 5229 SAM 5230
SAM 5231 SAM 5232

 

Состояние территории на 10 сентября 2020 года

SAM 5219 SAM 5220
SAM 5221 SAM 5222
SAM 5223  

 

Состояние территории на 08 сентября 2020 года

SAM 5210 SAM 5211
SAM 5213 SAM 5214
SAM 5215 SAM 5216
SAM 5217 SAM 5218

 

Состояние территории на 03 сентября 2020 года

SAM 5202 SAM 5209
SAM 5208 SAM 5207
SAM 5205 SAM 5204

 

Состояние территории на 27 августа 2020 года

IMG 20200827 110100 890 IMG 20200827 110107 681
IMG 20200827 110111 142 IMG 20200827 110113 645
IMG 20200827 110116 455 IMG 20200827 110118 924

 

Состояние территории на 25 августа 2020 года

20200825 081109 20200825 081141
20200825 081252 20200825 081320
20200825 081645  

 

Состояние территории на 20 августа 2020 года

photo 2020 08 20 08 57 14 photo 2020 08 20 08 57 45
photo 2020 08 20 08 58 12 photo 2020 08 20 08 58 30
photo 2020 08 20 08 58 54 photo 2020 08 20 08 59 17

 

Состояние территории на 18 августа 2020 года

photo 2020 08 18 09 52 51 photo 2020 08 18 09 52 51 2
photo 2020 08 18 09 52 57 photo 2020 08 18 09 53 00
photo 2020 08 18 09 53 09 photo 2020 08 18 09 53 13
photo 2020 08 18 10 07 34 photo 2020 08 18 10 25 29

 

Состояние территории на 13 августа 2020 года

photo 2020 08 13 11 14 58 photo 2020 08 13 11 15 00
photo 2020 08 13 11 15 06 photo 2020 08 13 11 15 13
photo 2020 08 13 11 15 17 photo 2020 08 13 11 15 26
photo 2020 08 13 11 15 29  

 

Состояние территории на 11 августа 2020 года

20200811 084552 20200811 084645
20200811 084708 20200811 084754
20200811 084759 20200811 084832
20200811 085048 20200811 085156
20200811 085319 20200811 085413

 

Состояние территории на 06 августа 2020 года

20200806 085007 20200806 085019
20200806 085043 20200806 085253
20200806 085309 20200806 085438
20200806 085552 20200806 085601

 

Состояние территории на 04 августа 2020 года

SAM 5193 SAM 5194
SAM 5195 SAM 5196
SAM 5197 SAM 5198
SAM 5199 SAM 5200
SAM 5201  

 

Состояние территории на 30 июля 2020 года

SAM 5185 SAM 5186
SAM 5187 SAM 5189
SAM 5191 SAM 5192

 

Состояние территории на 28 июля 2020 года

SAM 5176 SAM 5177
SAM 5178 SAM 5179
SAM 5180 SAM 5181
SAM 5183 SAM 5184

 

Состояние территории на 23 июля 2020 года

SAM 5169 SAM 5170
SAM 5171 SAM 5172
SAM 5173 SAM 5174
SAM 5175  

 

Состояние территории на 21 июля 2020 года

SAM 5158 SAM 5159
SAM 5160 SAM 5161
SAM 5163 SAM 5164
SAM 5166 SAM 5167
SAM 5168  

 

Состояние территории на 16 июля 2020 года

SAM 5145 SAM 5146
SAM 5148 SAM 5149
SAM 5150 SAM 5151
SAM 5152  

 

Состояние территории на 14 июля 2020 года

SAM 5135 SAM 5136
SAM 5138 SAM 5140
SAM 5141 SAM 5142
SAM 5143 SAM 5144

 

Состояние территории на 09 июля 2020 года

SAM 5112 SAM 5113
SAM 5114 SAM 5115
SAM 5118 SAM 5116
SAM 5120 SAM 5123
SAM 5121 SAM 5124

 

Состояние территории на 06 июля 2020 года

 viber 2020 07 06 16 17 49 2020 07 06 3
2020 07 06 1 2020 07 06 4
SAM 5084 2020 07 06 2
2020 07 06 5 viber 2020 07 06 16 17 49

 

Состояние территории на 30 июня 2020 года

SAM 5106 SAM 5107
SAM 5108 SAM 5109
SAM 5110 SAM 5111

 

Состояние территории на 25 июня 2020 года

SAM 5098 SAM 5099
SAM 5100 SAM 5101
SAM 5102 SAM 5103
SAM 5104 SAM 5105

 

Состояние территории на 18 июня 2020 года

SAM 5093 SAM 5094
SAM 5095 SAM 5096
SAM 50971  

 

Состояние территории на 16 июня 2020 года

SAM 5085 SAM 5086
SAM 5087 SAM 5088
SAM 5089 SAM 5090
SAM 5091 SAM 5092

 

Состояние территории на 15 июня 2020 года

SAM 5079 SAM 5080
SAM 5081 SAM 5082
SAM 5083 SAM 5084

 

Состояние территории на 11 июня 2020 года

SAM 5068 SAM 5070
SAM 5071 SAM 5072
SAM 5073 SAM 5074
SAM 5075 SAM 5076

 

Состояние территории на 04 июня 2020 года

SAM 5059 SAM 5060
SAM 5061 SAM 5062
SAM 5064 SAM 5065
SAM 5066 SAM 5067

 

Состояние территории на 28 мая 2020 года

SAM 5046 SAM 5047
SAM 5051 SAM 5049
SAM 5050 SAM 5052
SAM 5053 SAM 5054
SAM 5056 SAM 5055
SAM 5057 SAM 5058